Thẻ thành viên

Quyền lợi thẻ thành viên TTP

13/09/2017

Quyền lợi thẻ thành viên TTP

THẺ MEMBER Chiết khấu: 3% – 5% tại tất cả các gian hàng tham gia chương trình. Quy đổi điểm thưởng để mua sắm: 1% tổng số tiền mua sắm (20.000VNĐ = 200 điểm). Khi tổng số tiền mua sắm đạt 20.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ nhận được 01 Phiếu quà tặng trị giá 200.000...Xem thêm  

13/09/2017

THẺ VVIP TTP

THẺ VVIP/ VVIP Card Chủ thẻ VIP sẽ được nâng lên hạng thẻ VVIP khi tích luỹ đủ 1500 điểm (tương đương 150.000.000VNĐ) trong vòng...

Xem thêm  

13/09/2017

THẺ VIP TTP

THẺ VIP/ VIP Card Chủ thẻ Member sẽ được nâng lên hạng thẻ VIP khi tích luỹ đủ 500 điểm (tương đương 50.000.000VNĐ) trong vòng...

Xem thêm  

13/09/2017

THẺ MEMBER TTP

Với hoá đơn mua sắm trị giá 500.000VNĐ tại TTP, khách hàng có thể đăng ký thẻ Member tại Quầy Thông tin/ With minimum spending...

Xem thêm