Thẻ thành viên

THẺ MEMBER TTP

13/09/2017

  • Với hoá đơn mua sắm trị giá 500.000VNĐ tại TTP, khách hàng có thể đăng ký thẻ Member tại Quầy Thông tin/ With minimum spending of VND500,000 at TTP, customer(s) will be rewarded a Member Card.
  • Hạn sử dụng: 01 năm/ Validity: 01 year.

ƯU ĐÃI/ Privileges:

  • Giảm giá từ 3% – 5% tại một số gian hàng (chi tiết trên catalogue)/ Discount 3% – 5% at some participating shops (enclosed catalogue).
  • Chủ thẻ được thông báo và tham dự những chương trình mua sắm giảm giá đặc biệt của TTP/ Participate in special promotion programmes at TTP.
  • (*) Trong vòng 01 năm kể từ thời điểm thẻ được kích hoạt, nếu chủ thẻ không tích lũy đủ điểm để nâng hạng thẻ, toàn bộ điểm tích lũy trong năm sẽ bị khấu trừ/ Within 01 year since the Member card is activated, if the cardholder is not qualified to upgrade card level, all accumulated points will be deducted.

  • Chia sẻ:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus

Thẻ thành viên MỚI NHẤT