Thẻ thành viên

Quyền lợi thẻ thành viên TTP

13/09/2017

 1. THẺ MEMBER
 • Chiết khấu: 3% – 5% tại tất cả các gian hàng tham gia chương trình.
 • Quy đổi điểm thưởng để mua sắm: 1% tổng số tiền mua sắm (20.000VNĐ = 200 điểm). Khi tổng số tiền mua sắm đạt 20.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ nhận được 01 Phiếu quà tặng trị giá 200.000 VNĐ để mua sắmtại TTP.
 • Tham dự một số sự kiện đặc biệt tại TTP.
 1. VIP Card:
 • Chiết khấu: 5% – 10% tại các gian hàng tham gia chương trình.
 • Khi nâng hạng thẻ, khách hàng sẽ được nhận Phiếu Quà Tặng trị giá 200.000 VNĐ. Ngày nâng hạng: Vào các ngày đầu tiên của mỗi tháng.
 • Quy đổi điểm thưởng để mua sắm: 1% tổng số tiền mua sắm (20.000 VNĐ = 200 điểm). Khi tổng số tiền mua sắm đạt 20.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ nhận được 01 Phiếu quà tặng trị giá 200.000 VNĐ để mua sắm tại TTP.
 • Tham dự một số sự kiện đặc biệt của TTP.
 • Nhân 02 (hai) lần điểm thưởng khi TTP có chương trình khuyến mại.
 • Miễn phí sử dụng VIP Lounge tại TTP.

Hưởng quyền lợi đặc biệt từ các đối tác của TTP.

 1. VVIP Card:
 • Chiết khấu: 5% – 20% tại các gian hàng tham gia chương trình.
 • Quy đổi điểm thưởng để mua sắm: 1% tổng số tiền mua sắm (20.000 VNĐ = 200 điểm). Khi tổng số tiền mua sắm đạt 20.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ nhận được 01 Phiếu quà tặng trị giá 200.000 VNĐ để mua sắm tại TTP.
 • Khi nâng hạng thẻ, khách hàng sẽ nhận được Phiếu Quà Tặng trị giá 300.000 VNĐ. Ngày nâng hạng: Vào các ngày đầu tiên của mỗi tháng.
 • Nhận quà tặng nhân dịp sinh nhật (Quà, Phiếu Quà Tặng, điểm thưởng, …) trị giá 500.000 VNĐ.
 • Miễn phí 04 (bốn) giờ đỗ xe tại TTP.
 • Miễn phí sử dụng VIP Lounge tại TTP.
 • Tham dự một số chương trình đặc biệt của TTP.
 • Nhân 02 (hai) lần điểm thưởng khi TTP có chương trình khuyến mại.
 • Hưởng quyền lợi đặc biệt từ các đối tác của TTP.

 • Chia sẻ:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus

Thẻ thành viên MỚI NHẤT